#8250;

Publication

2020

LOUŽEK, Marek, SMRČKA, Luboš. The European integration crisis: An economic analysis. Newcastle upon Tyne : Cambridge Schoolar Publishing, 2020. 388 p. ISBN 978-1-5275-5982-0.

GREGOVA, Elena, SMRČKA, Luboš, MICHALKOVA, Lucia, SVABOVA, Lucia. Impact of Tax Benefits and Earnings Management on Capital structures Across V4 Countries. Acta Polytechnica Hungarica [online]. 2021, vol. 18, no. 3, p. 221–244. ISSN 1785-8860. Available from: http://acta.uni-obuda.hu/Gregova_Smrcka_Michalkova_Svabova_110.pdf.

SCHÖNFELDOVÁ, Dagmar, SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, KUDĚJ, Michal, LOUDA, Lee. Insolvence 2020 – preventivní a včasné restrukturalizace – implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích [Insolvency 2020 – Preventive and timely restructuring – implementation in the Czech Republic and in selected European countries] [online]. Praha, 16.09.2020. Available from: https://im.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/konference-2020/#. European conference (Participants: 233, participants from abroad: 15).

KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš. Liquidity gap in bankruptcy companies in the Czech republic. In: Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2020) [online]. Praha, 28.05.2020 – 29.05.2020. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020, p. 315–335. ISBN 978-80-245-2378-1. DOI: 10.18267/pr.2020.dvo.2378.0. Available also from: https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2020/06/Conference-Proceedings-IMES-2020.pdf.

REMEIKIENE, Rita, BELAS, Jaroslav, KLIESTIK, Tomas, SMRČKA, Luboš. Quantitative Assessment of Dynamics of Economics Development in The Countries of The European Union. Technological and Economic Development of Economy [online]. 2020, vol. 26, no. 4, p. 933–946. eISSN 2029-4913. DOI: 10.3846/tede.2020.12892.

SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš. Models predicting financial distress applied to specific insolvency cases. International Advances in Economic Research [online]. 2020, vol. 26, no. 1, p. 125–126. eISSN 1573-966X. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-020-09764-6.

SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal, HAVEL, Bohumil, SPRINZ, Petr. Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá [Insolvency practice. Problems and challenges for the 2020s]. Praha : C.H. Beck, 2020. 232 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7400-780-4. (Other Authors: HŘÍBAL, Daniel, SEDLÁČEK, Dušan, SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELDOVÁ, Dagmar, LOUDA, Lee, HEJNÝ, Martin, ŽALUD, Václav, NĚMEČKOVÁ, Jana, STRNAD, Zdeněk, VÍTKOVÁ, Klára, ZEZULKA, Ondřej, HUISMANS, Christiane, PASCULLI, Matteo, FRANK, Rainer, KISLINGEROVÁ, Eva).

SCHÖNFELD, Jaroslav, SCHÖNFELDOVÁ, Dagmar, KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš, LOUDA, Lee. Kolokvium 2020 – Implementace evropské směrnice do národní právní úpravy [Colloquium 2020 – Implementation of the European directive into national legislation] [online]. Praha, 03.06.2020. Available from: https://im.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/odborne-kolokvium-brezen-2020/. National workshop (Participants: 21, participants from abroad: 1).

2019

RAHMAN, Ashiqur, TVARONAVIČIENE, Manuela, SMRČKA, Luboš, ANDRONICEANU, Armenia. The effect of bank competition on the cost of credit: Empirical evidence from the Visegrad countries. Acta Polytechnica Hungarica [online]. 2019, vol. 16, no. 4, p. 175–195. eISSN 2064-2687. ISSN 1785-8860. DOI: 10.12700/aph.16.4.2019.4.9. Available also from: http://acta.uni-obuda.hu//Rahman_Tvaronaviciene_Smrcka_Androniceanu_91.pdf.

SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš. Finanční charakteristiky podniků před vyhlášením moratoria [Financial Characteristics of Pre-Moratorium Companies]. Politická ekonomie [online]. 2019, vol. 67, no. 5, p. 490–510. Text in Czech. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1247.

SCHÖNFELD, Jaroslav, SCHÖNFELDOVÁ, Dagmar, KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš, LOUDA, Lee. Insolvence 2019 – preventivní a včasné restrukturalizace [Insolvency 2019 – Preventive and timely restructuring] [online]. Praha, 23.05.2019. Available from: https://im.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/aktuality/906/. European conference (Participants: 211, participants from abroad: 11).

FROLLOVÁ, Nikola, MACHEK, Ondřej, HOUDEK, Petr, SMRČKA, Luboš, VRANKA, Marek. Vliv situačních a osobnostních faktorů na ochotu platit za bezcenné informace [The impact of situational and personal factors on the willingness to pay for useless information]. In: MAIEROVÁ, Eva, ŠRAGOVÁ, Eva, VIKTOROVÁ, Lucie, DOLEJŠ, Martin (ed.). PhD existence 9: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech [online]. Olomouc, 21.01.2019 – 22.01.2019. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, p. 48–49. Text in Czech. ISBN 978-80-244-5449-8. Available from: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2019/02/BULLETIN_FIN.pdf.

2018

HOUDEK, Petr, VRANKA, Marek, MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš. Recognition of Abilities in Random Noise: People Are Willing to Pay for the Illusion of Success. In: Society for Judgment and Decision Making, The 2018 39th Annual Conference [online]. New Orleans, 16.11.2018 – 19.11.2018. 2018. 1 p. Available from: http://www.sjdm.org/programs/2018-program.pdf.

HÖNIG, Vladimír, OBERGRUBER, Michal, PROCHÁZKA, Petr, SMRČKA, Luboš. Odhad spotřební daně u paliva E-diesel v České republice [Estimated excise tax on E-Diesel fuel in Czech Republic]. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, vol. 134, no. 12, p. 411–414. Text in Czech. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Available from: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/411-414.pdf.

SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš. Financial health of enterprises introducing safeguard procedure based on bankruptcy models. Journal of Business Economics and Management [online]. 2018, vol. 19, no. 5, p. 692–705. eISSN 2029-4433. ISSN 1611-1699. DOI: 10.3846/jbem.2018.7063.

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, HNILICA, Jiří, VOSTŘELOVÁ, Ivana, PLAČEK, Jan, SCHÖNFELDOVÁ, Dagmar, LOUDA, Lee, KUDĚJ, Michal. Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech [Insolvency 2018: Restructuring and insolvency in figures]. Praha, 24.05.2018. European conference (Participants: 166, participants from abroad: 2).

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, ČÁMSKÁ, Dagmar. Large Insolvency Proceedings in the Czech Republic – General Characteristics. International Advances in Economic Research [online]. 2018, vol. 24, no. 3, p. 297–298. eISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-018-9698-4.

HOUDEK, Petr, VRANKA, Marek, MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš. Recognition of Abilities in Random Noise: People Are Willing to Pay for the Illusion of Success. In: ACP2018, The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences [online]. Kobe, 22.03.2018 – 24.03.2018. Kobe : ACP, 2018, p. 1. Available from: https://papers.iafor.org/submission40535/.

BELÁS, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, GAVUROVÁ, Beata, DVORSKÝ, Jan. The impact of social and economic factors in the credit risk management of SME. Technological and Economic Development of Economy [online]. 2018, vol. 24, no. 3, p. 1215–1230. ISSN 2029-4913. DOI: 10.3846/tede.2018.1968.

HÁSOVÁ, Jiřina, MORAVEC, Tomáš, aj. Insolvenční zákon. komentář [Insolvency Act. Commentary]. Praha : C.H.Beck, 2018. 1786 p. Beckova edice Komentované zákony. Text in Czech. ISBN 978-80-7400-691-3. (Other Authors: ERBSOVÁ, Hana, KUBÁLEK, Jan, SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Petr, ZAHRADNÍKOVÁ, Radka).

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, LOUDA, Lee. Transformace a restrukturalizace podniku [Transformation and restructuring of the corporation]. Praha : C.H. Beck, 2018. 464 p. Beckova edice ekonomie. Text in Czech. ISBN 978-80-7400-690-6. (Other Authors: KUDĚJ, Michal, SEDLÁČEK, Dušan).

BELÁS, Jaroslav, DVORSKÝ, Jan, KUBÁLEK, Jan, SMRČKA, Luboš. Important factors of financial risk in the SME segment. Journal of International Studies [online]. 2018, vol. 11, no. 1, p. 80–92. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-1/6. Available also from: http://www.jois.eu/?en_vol.-11-no-1-2018,52.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Legal and Economic Aspects of Virtual Organizations. In: ROCHA, Alvaro, ADELI, Hojjat, REIS, Luis Paulo, CONSTANZO, Sandra (ed.). 6th World Conference on Information Systems and Technologies, WorldCIST 2018 [online]. Neapol, 27.03.2018 – 30.03.2018. Cham : Springer Verlag, 2018, p. 113–121. Advances in Intelligent Systems and Computing 745. ISBN 978-3-319-77702-3. ISSN 2194-5357. DOI: 10.1007/978-3-319-77703-0_11.

HÖNIG, Vladimír, PROCHÁZKA, Petr, LINHART, Zdeněk, SMRČKA, Luboš. Vliv změn daňové politiky na trh s bioetanolem [Effect of tax policy changes on the bioethanol market]. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, vol. 134, no. 2, p. 74–78. Text in Czech. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Available from: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/74-78.pdf.

BELÁS, Jaroslav, DVORSKÝ, Jan, KUBÁLEK, Jan, SMRČKA, Luboš. Important factors of financial risk in the SME segment. Journal of International Studies [online]. 2018, roč. 11, č. 1, s. 80–92. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-1/6. Dostupné také z: http://www.jois.eu/?en_vol.-11-no-1-2018,52.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Legal and Economic Aspects of Virtual Organizations. In: ROCHA, Alvaro, ADELI, Hojjat, REIS, Luis Paulo, CONSTANZO, Sandra (ed.). Trends and Advances in Information Systems and Technologies [online]. Neapol, 27.03.2018 – 30.03.2018. Cham : Springer International Publishing AG Swirtzeland, 2018, s. 113–121. ISBN 978-3-319-77702-3. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-77703-0_11.

HÖNIG, Vladimír, PROCHÁZKA, Petr, LINHART, Zdeněk, SMRČKA, Luboš. Vliv změn daňové politiky na trh s bioetanolem. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, roč. 134, č. 2, s. 74–78. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/74-78.pdf.

2017

BALCERZAK, Adam P., KLIESTIK, Tomas, STREIMIKIENE, Dalia, SMRČKA, Luboš. Non-Parametric Approach to Measuring the Efficiency of Banking Sectors in European Union Countries. Acta Polytechnica Hungarica [online]. 2017, roč. 14, č. 7, s. 51–70. ISSN 1785-8860. DOI: 10.12700/APH.14.7.2017.7.4. Dostupné také z: http://www.uni-obuda.hu/journal/Balcerzak_Kliestik_Streimikiene_Smrcka_78.pdf.

GAVUROVA, Beata, PACKOVA, Miroslava, MISANKOVA, Maria, SMRČKA, Luboš. Predictive potential and risks of selected bankruptcy prediction models in the Slovak business environment. Journal of Business Economics and Management [online]. 2017, roč. 18, č. 6, s. 1156–1173. eISSN 2029-4433. ISSN 1611-1699. DOI: 10.3846/16111699.2017.1400461.

ŠPIČKA, Jindřich, ARLTOVÁ, Markéta, BOUKAL, Petr, SMRČKA, Luboš. Long-term Determinants of the Size of the Non-profit Sector Serving Households in the Visegrad Countries. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics [online]. 2017, roč. 28, č. 5, s. 524–534. eISSN 2029-5839. ISSN 1392-2785. DOI: 10.5755/j01.ee.28.5.19254.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Different views on default receivables in the Czech republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 1460–1469. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/222-Smrcka-Lubos-paper.pdf.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, LOUDA, Lee, KUDĚJ, Michal, VOSTŘELOVÁ, Ivana. Kolokvium na téma tzv. mezery krytí [online]. Praha, 07.06.2017. Dostupné z: http://fph.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/wp-content/uploads/2015/01/TZ042017-Kolokvium-k-tzv.-meze%C5%99e-kryt%C3%AD-7.-6.-2017.pdf. Celostátní workshop (Účastníků: 28, z toho zahraničních: 0).

KISLINGEROVÁ, Eva, SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, ŠPIČKA, Jindřich, PLAČEK, Jan, LOUDA, Lee, MACHEK, Ondřej, VOSTŘELOVÁ, Ivana, POLÁCHOVÁ, Martina. Insolvence 2017 – Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata [online]. Praha, 30.05.2017. Dostupné z: http://vyzkuminsolvence.cz/vedecke-konference/prezentace-k-prednaskam-z-mezinarodni-vedecke-konference-insolvence-2017-insolvence-ve-stredoevropskem-prostoru-vybrana-temata.html. Evropská konference (Účastníků: 112, z toho zahraničních: 7).

SMRČKA, Luboš. Příspěvek k diskusi o aplikaci ekonomie v právu. (Rec.: BROULÍK, Jan, BARTOŠEK, Jan, Ekonomický přístup k právu. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-573-2.) In: Politická ekonomie [online]. 2017, roč. 65, č. 4, s. 520–522. ISSN 0032-3233. Dostupné z: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=polek&pdf=1140.pdf.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, KUBÁLEK, Jan. Defaults of Extra-Large Enterprises in the Czech Republic. International Advances in Economic Research [online]. 2017, roč. 23, č. 4, s. 419–420. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-017-9650-z.

BELAS, Jaroslav, DVORSKÝ, Ján, KUBÁLEK, Jan, SMRČKA, Luboš. Factors determining the effect of financial risk in the entrepreneurial environment of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. In: Proceedings of The 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Finance [online]. Toruń, 22.06.2017 – 22.06.2017. Toruń : Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń, 2017, s. 16–26. ISBN 978-83-65605-05-4. Dostupné z: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_154.pdf.

VIRGLEROVÁ, Zuzana, HOMOLKA, Lubor, SMRČKA, Luboš, LAZÁNYI, Kornélia, KLIEŠTÍK, Tomáš. Key Determinants of the Quality of Business Environment of SMEs in the Czech Republic. E+M. Ekonomie a Management [online]. 2017, roč. XX, č. 2, s. 87–101. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2017-2-007. Dostupné také z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1470-/.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan. Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly. Politická ekonomie [online]. 2017, roč. 65, č. 3, s. 287–300. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1144.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, SCHÖNFELD, Jaroslav. Quality of Insolvency Proceedings in Selected Countries – Analysis Focused on Recovery Rates, Costs and Duration. Administratie si Management Public (AMP) [online]. 2017, č. 28, s. 116–132. ISSN 1583-9583. Dostupné z: http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2017/28-07.pdf.

SIMONESCU, Mihaela, GAVUROVA, Beata, SMRČKA, Luboš. Combined forecasts to improve Survey of Profession Forecasters predictions for quarterly inflation in the U.S.A. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2017, roč. 30, č. 1, s. 789–805. eISSN 1848-9664. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1314826.

HÖNIG, Vladimír, STROUHAL, Jiří, SMRČKA, Luboš, LINHART, Zdeněk, PERNICA, Karel. Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2017, roč. 133, č. 4, s. 145–148. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2017/PDF/145-148.pdf.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Life cycle of virtual organizations in the Czech Republic. In: ROCHA, Alvaro, CORREIRA, Ana Maria, ADELI, Hojjat, REIS, Luis Paulo, CONSTANZO, Sandra (ed.). Recent Advances in Information Systems and Technologies [online]. Porto Santo, 11.04.2017 – 13.04.2017. Cham : Springer International Publishing AG Swirtzeland, 2017, s. 377–384. ISBN 978-3-319-56534-7. DOI: 10.1007/978-3-319-56535-4_38.

SIMIONESCU, Mihaela, BILAN, Yuriy, SMRČKA, Luboš, VINCÚROVÁ, Zuzana. The Effects of European economic integration and the impact of brexit on the UK immigrants from the CEE countries. E+M. Ekonomie a Management [online]. 2017, roč. 20, č. 1, s. 29–47. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2017-1-003. Dostupné také z: http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340379_6512/03_THE+EFFECTS+OF+EUROPEAN+ECONOMIC.pdf.

HOUDEK, Petr, KOBLOVSKÝ, Petr, PLAČEK, Jan, SMRČKA, Luboš. Iluze kauzality a nadměrná důvěra ve schopnost predikce (kvazi)náhodných finančních událostí. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2017, roč. 25, č. 1, s. 51–63. ISSN 0572-3043. Dostupné z: https://www.vse.cz/aop/568.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Methods of Enforcing Receivables and Results in the Czech Republic. International Advances in Economic Research [online]. 2017, roč. 23, č. 1, s. 125–126. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-016-9616-6.

2016

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan, LOUDA, Lee, SCHÖNFELD, Jaroslav, MACHEK, Ondřej, VOSTŘELOVÁ, Ivana. Insolvence 2016: 10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona: přínosy a zklamání [online]. Praha, 26.04.2016. Dostupné z: http://www.vyzkuminsolvence.cz/. Evropská konference (Účastníků: 176, z toho zahraničních: 4).

KLJUCNIKOV, Aleksandr, BELÁS, Jaroslav, SMRČKA, Luboš. The role of risk-taking and competitive aggressiveness in management of SMEs. Polish Journal of Management Studies [online]. 2016, roč. 14, č. 1, s. 129–139. ISSN 2081-7452. DOI: 10.17512/pjms.2016.14.1.12. Dostupné také z: http://www.pjms.zim.pcz.pl/home.html.

BELÁS, Jaroslav, NGUYEN, Anh, SMRČKA, Luboš, KOLEMBUS, Jozef, CIPOVOVÁ, Eva. Financial Literacy of Secondary School Students. Case Study from the Czech Republic and Slovakia. Economics and Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 4, s. 191–207. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/12. Dostupné také z: http://www.economics-sociology.eu/?453,en_financial-literacy-of-secondary-school-students.-case-study-from-the-czech-republic-and-slovakia. ISSN 2306-3459 (online). 

BELAS, Jaroslav, KLJUČNIKOV, Aleksandr, SMRČKA, Luboš. Motivy pre začatie podnikania: pripadova študia z prostredia MSP. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2016, roč. 23, č. 38, s. 5–17. ISSN 1211-555X.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Methods of Enforcing Receivables and Results in the Czech Republic. International Advances in Economic Research. 2016, roč. 22, č. 4. 2 s. ISSN 1083-0898.

ARLTOVÁ, Markéta, SMRČKA, Luboš, VRABCOVÁ, Jana, SCHÖNFELD, Jaroslav. The Ageing of the Population in Developed Countries – The Economic Consequences in the Czech Republic. Economics & Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 2, s. 197–219. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-2/14.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. The Development of Enforcing Receivables in the Czech Republic. In: The 10th International Days of Statistics and Economics (MSED 2016) [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1666–1674. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/144-Smrcka-Lubos-paper.pdf.

KOZUBÍKOVÁ, Ludmila, KLJUCNIKOV, Aleksandr, SMRČKA, Luboš. Selected aspects of financial risks of SMEs in Czech republic and Slovakia. Actual Problems of Economics [online]. 2016, roč. 184, č. 10, s. 98–106. ISSN 1993-6788. Dostupné z: http://eco-science.net/archive/2016/APE-10-2016.zip.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Receivables Management and Possible Use of Information Technologies. Journal of Information Systems Engineering & Management [online]. 2016, roč. 1, č. 3, s. 167–176. ISSN 2468-4376. Dostupné z: http://www.lectitojournals.com/Article/Detail/QJ32PQ1S. ISSN 2468-4376 (online). 

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan, SCHÖNFELD, Jaroslav. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). 1. vyd. Praha : Professional Publishing, Praha, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7431-151-2. (Další autoři: LOUDA, Lee).

KOZUBÍKOVÁ, Ludmila, VOJTOVIČ, Sergej, RAHMAN, Ashigur, SMRČKA, Luboš. The Role of Entrepreneur's Gender, Age and Firm's Age in Autonomy. The Case Study from the Czech Republic. Economics & Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 2, s. 168–182. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-2/12. Dostupné také z: http://www.economics-sociology.eu/?422,en_the-role-of-entrepreneur%EF%BF%BD%EF%BF%BDs-gender-age-and-firm%EF%BF%BD%EF%BF%BDs-age-in-autonomy.-the-case-study-from-the-czech-republic.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, STANISLAV, Antonín, ČÁMSKÁ, Dagmar. Regulation and Changes of Enforcement Agents' Position in the Czech Republic. International Advances in Economic Research [online]. 2016, roč. 22, č. 3, s. 347–349. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-016-9583-y.

ARLTOVÁ, Markéta, SMRČKA, Luboš, LOUDA, Lee, MATEOS-PLANAS, Xavier. An Attempt to Compare the Efficiency of Insolvency Proceedings in Various Countries in the World. Journal of International Studies [online]. 2016, roč. 9, č. 2, s. 25–47. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-2/2. Dostupné také z: http://www.jois.eu/files/JIS_Vol9_No2_Arltova_Smrcka_Louda_Mateos-Planas.pdf. e-ISSN 2306-3483. 

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan, ČÁMSKÁ, Dagmar. The situation and possible futher development of insolvency proceedings in the Czech Republic. International Advances in Economic Research [online]. 2016, roč. 22, č. 2, s. 231–232. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-016-9570-3.

MACHEK, Ondřej, ČÁMSKÁ, Dagmar, SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří. Models Predicting Potential Default in the Cultural Sector. Ekonomika management inovace [online]. 2016, roč. 8, č. 1, s. 5–16. ISSN 1804-1299. Dostupné z: http://emijournal.cz/wp-content/uploads/2015/08/01_Smr%C4%8Dka_Strouhal.pdf.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, PLAČEK, Jan. The Role of Information Technologies in Receivables Management. In: ROCHA, Alvaro, CORREIRA, Ana Maria, ADELI, Hojjat, REIS, Luis Paulo, TEIXEIRA, Marcelo Mendonca (ed.). New Advances in Information Systems and Technologies [online]. Recife, Brazílie, 22.03.2016 – 24.03.2016. Cham, Švýcarsko : Springer International Publishing AG Swirtzeland, 2016, s. 411–420. ISBN 978-3-319-31231-6. Dostupné z: http://www.springer.com/gp/book/9783319312316.

ARLTOVÁ, Markéta, SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří. Recovery Rate from Insolvency Proceedings in Developed Countries. International Advances in Economic Research [online]. 2016, roč. 22, č. 1, s. 103–104. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-015-9552-x.

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan. Microeconomic aspects of distrainer's offices territoriality. In: Proceedings from the 4th WSEAS International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Application (MATREFCཌ). Benátky, 29.01.2016 – 31.01.2016. Atény : WSEAS Press, 2016, s. 26–32. ISBN 978-1-61804-361-0.

HÖNIG, Vladimír, SMRČKA, Luboš. Vliv bioethanolu na parametry motorové nafty. Listy cukrovarnické a řepařské. 2016, roč. 132, č. 1, s. 29–32. ISSN 1210-3306.

2015

HOUDEK, Petr, SMRČKA, Luboš, KOBLOVSKÝ, Petr, PLAČEK, Jan, ERLITZ, Jakub. Causality Illusion: Overconfidence in Predicting Stochastic Events. In: ČULÍK, M. (ed.). Proceedings of the 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions [online]. Ostrava, 07.09.2015 – 08.09.2015. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2015, s. 377–382. ISBN 978-80-248-3865-6.

HÖNIG, Vladimír, SMRČKA, Luboš, ILVES, Risto, KÜÜT, Arne. Adding biobutanol to diesel fuel and impact on fuel blend parametres. Agronomy Research [online]. 2015, roč. 13, č. 5, s. 1227–1233. ISSN 1406-894X.

SMRČKA, Luboš, ŠPIČKA, Jindřich, VOSTŘELOVÁ, Ivana, ČÁMSKÁ, Dagmar, PLAČEK, Jan. Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi [online]. Praha, 14.04.2015. Dostupné z: http://www.vyzkuminsolvence.cz/. Evropská konference (Účastníků: 172, z toho zahraničních: 8).

PLAČEK, Jan, SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav. Information technology in insolvency proceedings. In: Proceedings of the 19th International Conference on Communications (part of CSCC ཋ) [CD]. Zakynthos, 16.07.2015 – 20.07.2015. Zakynthos : Montclair: INASE, 2015. 5 s. ISBN 978-1-61804-318-4.

MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš. Aktualizace modelu finanční křehkosti založeného na analýze všeobecné rovnováhy. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2015, roč. 23, č. 4, s. 23–42. ISSN 0572-3043.

ARLTOVÁ, Markéta, SMRČKA, Luboš. A statistical analysis of the efficiency of asset forfeiture proceedings in the Czech Republic. In: The 9th International Days of Statistics and Economics (MSED 2015) [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 55–70. ISBN 978-80-87990-06-3.

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan. Company control and takeovers as a growth strategy. 1. vyd. Oxford : Oxford Tutorials, 2015. 222 s. ISBN 978-0-9933254-0-3.

SMRČKA, Luboš. Fundamentální příspěvek k otázkám penzijní reformy. (Rec.: LOUŽEK, Marek, Důchodová reforma. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 987-80-246-2612-3.) In: Politická ekonomie. 2015, roč. 63, č. 4, s. 534–538. ISSN 0032-3233.

ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan, SMRČKA, Luboš. Parametry insolvenčních řízení ve vyspělých zemích a jejich závislost na výkonnosti ekonomiky. Ekonomika a management [online]. 2015, roč. 9, č. 2. 22 s. ISSN 1802-8934.

PASEKOVÁ, Marie, FIŠEROVÁ, Zuzana, SMRČKA, Luboš, BAŘINOVÁ, Dagmar. Debt relief of individuals and the rate of satisfaction of their creditors in the Czech Republic. In: PASTUSZKOVÁ, Eliška, CRHOVÁ, Zuzana, VYCHYTILOVÁ, Jana, VYTRHLÍKOVÁ, Blanka, KNÁPKOVÁ, Adriana (ed.). Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín, 23.04.2015 – 24.04.2015. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015, s. 1169–1175. ISBN 978-80-7454-482-8.

SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří, PLAČEK, Jan. Debtors' Default and Its Linkage To Creditors' Financial Stability. In: HAZAK, A. (ed.). 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe. Tallinn, 13.06.2015 – 17.06.2015. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2015, s. 189–194. ISSN 2382-6797.

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan. The Impact of Territoriality of Court Bailiffs and Its Quantification in the Czech Republic. In: LEE, Garry, SCHAEFER, Gerald (ed.). 4th International Conference on Social Sciences and Society. Paříž, 19.05.2015 – 21.05.2015. Bellflower : Information Engineering Research institute, USA, 2015, s. 189–194. ISBN 978-1-61275-070-5.

MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří. How to Predict Potential Default of Cultural Organizations? In: PASTUSZKOVÁ, Eliška, CRHOVÁ, Zuzana, VYCHYTILOVÁ, Jana, VYTRHLÍKOVÁ, Blanka, KNÁPKOVÁ, Adriana (ed.). Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice [online]. Zlín, 23.04.2015 – 24.04.2015. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 893–902. ISBN 978-80-7454-482-8.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, SCHÖNFELD, Jaroslav, LOUDA, Lee. The reciprocal relationship of insolvency proceeding results and economic performance ascertained by the regression analysis method. International Journal of Economics and Statistics [online]. 2015, roč. 3, s. 65–76. ISSN 2309-0685.

SMRČKA, Luboš, HNILICA, Jiří. Některá specifika rozhodování krajských soudů v insolvenčních řízeních. In: SMRČKA, Luboš, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference. Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi [CD]. Praha, 14.04.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 73–84. ISBN 978-80-245-2088-9.

SMRČKA, Luboš. The Project of Electronic Monitoring of Insolvency Proceeding Results in the Czech Republic: Utilization of IT Reduces Information Asymmetry among Economic Subjects. In: ROCHA, Álvaro, CORREIA, Ana Maria, COSTANZO, Sandra, REIS, Luís Paulo (ed.). Advances in Information Systems and Computing. New Contributions in Information Systems and Technologies [CD, online]. Ponta Delgada, 01.04.2015 – 03.04.2015. Heidelberg : Springer, 2015, s. 317–327. ISBN 978-3-319-16485-4. DOI: 10.1007/978-3-319-16486-1_32.

SMRČKA, Luboš, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference. Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi [CD]. Praha, 14.04.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 100 s. ISBN 978-80-245-2088-9.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, MALÝ, Tomáš. Results from Researching Insolvency Processes in the Czech Republic. International Advances in Economic Research [online]. 2015, roč. 21, č. 1, s. 123–124. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-014-9502-z.

2014

SMRČKA, Luboš, KISLINGEROVÁ, Eva, STROUHAL, Jiří, KUBÍČKOVÁ, Klára, KUBÍČKOVÁ, Markéta. Valuation of cultural goods: evaluation of perspective methods. International Journal of Entrepreneurial Knowledge [online], 2014, roč. 2, č. 2, s. 45–56. ISSN 2336-2960.

SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan (ed.). Insolvency 2014: Current Problems and Experiences. 1. vyd. Londýn, 27.03.2014 – 28.03.2014. Londýn : The London School of Economics and Political Science (LSE), 2014. 103 s. ISSN 2055-7175.

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, KISLINGEROVÁ, Eva, ERLITZ, Jakub. Assessment of statistical research of insolvency proceedings realized in the Czech Republic. In: SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan (ed.). Insolvency 2014: Current Problems and Experiences. Londýn, 27.03.2014 – 28.03.2014. Londýn : The London School of Economics and Political Science (LSE), 2014, s. 11–22. ISSN 2055-7175.

SMRČKA, Luboš. Cost management in connection with debtor defaults – examples from the environment of the Czech Republic. In: 2014 International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2014). Tallinn, 11.12.2014 – 12.12.2014. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2014, s. 206–215. ISBN 978-1-60595-204-8.

HÁSOVÁ, Jiřina, aj. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. 1482 s. ISBN 978-80-7400-555-8. Beckova edice komentované zákony. (Další autoři: ERBSOVÁ, Hana, MORAVEC, Tomáš, MÜLLEROVÁ, Lenka, NOVOTNÝ, Vladimír, SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Petr).

SMRČKA, Luboš. Reorganizace. In: HÁSOVÁ, Jiřina, aj. Insolvenční zákon, komentář, 2.vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 1044–1134. 1482 s. ISBN 978-80-7400-555-8.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. An analysis of the reciprocal dependence of economic maturity and the results of debtor bankruptcies in certain countries. In: Proceedings from the 3rd International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA ཊ). Florencie, 22.11.2014 – 24.11.2014. Athens : WSEAS Press, 2014, s. 189–196. ISBN 978-960-474-399-5. ISSN 1790-5117.

SMRČKA, Luboš. Information technology in the area of insolvency proceedings. An example from the environment of the Czech Republic. In: Proceedings of the Second International Conference on Advances In Computing, Communication and Information Technology – CCIT 2014 [CD]. Birmingham, 16.11.2014 – 17.11.2014. New York : Institute of Research Engineers and Doctors, USA, 2014, s. 84–88. ISBN 978-1-63248-005-7.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, HNILICA, Jiří. An attempt to analyze the relationship between the performance of the economy and certain results of insolvency proceedings in selected countries. In: The 8th International Days of Statistics and Economics. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Melandrium, 2014, s. 1375–1385. ISBN 978-80-87990-02-5. URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/361-Smrcka-Lubos-paper.pdf.

KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice. 1. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2014. 172 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-537-4. (Další autoři: DVOŘÁČEK, Jiří, HNILICA, Jiří, KRAUSE, Josef, KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej, MALÝ, Milan, NĚMEC, Otakar, NOWAK, Ondřej, SCHOLLEOVÁ, Hana, SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich).

MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš, HNILICA, Jiří. Fragsim [online]. [Software]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. URL: http://vyzkuminsolvence.cz/financni-krehkost/vysledky-prace-tymu/kompletni-puodklady-pro-vyuziti-modelu-financni-krehkosti.htmlhttp://vyzkuminsolvence.cz/financni-krehkost/vysledky-prace-tymu/kompletni-puodklady-pro-vyuziti-modelu-financni-krehkosti.html.

SMRČKA, Luboš, GROSAMOVÁ, Miriam. Insolvency 2014 – Current Problems and Experiences [online]. Londýn, 27.03.2014 – 28.03.2014. URL: http://www.lse2014.org/menu/home.html. Evropská konference (Účastníků: 9, z toho zahraničních: 2).

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav. Several conclusions from research of insolvency cases in the Czech Republic. Central European Business Review [online], 2014, roč. 3, č. 1, s. 13–19. ISSN 1805-4854. URL: http://cebr.vse.cz/cebr/article/download/103/79.

MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš, HNILICA, Jiří, TSOMOCOS, Dimitrios, ARLTOVÁ, Markéta. Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4, s. 437–458. ISSN 0032-3233.

PASEKOVÁ, Marie, FIŠEROVÁ, Zuzana, CRHOVÁ , Zuzana, BAŘINOVÁ, Dagmar, SMRČKA, Luboš. Uspokojení věřitelů z oddlužení fyzických osob v ČR. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům [CD]. Praha, 20.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 93–102. ISBN 978-80-245-2027-8.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan. The significance of insolvency statistics and the regression analysis thereof – the example of the Czech Republic. WSEAS Transactions on Business and Economics [online], 2014, roč. 11, s. 227–241. ISSN 1109-9526. URL: http://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2014/a025707-091.pdf. e-ISSN 2224-2899.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, SCHÖNFELD, Jaroslav, LOUDA, Lee. Parameters of insolvency proceedings in developed countries and their dependence on economic performance. In: Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry. [online] Santoriny Island, 17.07.2014 – 21.07.2014. Santoriny Island : CSCC, 2014, s. 345–352. ISBN 978-1-61804-239-2. URL: http://www.europment.org/library/2014/santorini/bypaper/ENVIR/ENVIR-53.pdf.

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, KISLINGEROVÁ, Eva. Skutečné výsledky insolvenčních řízení v ČR – předběžná zpráva výzkumného týmu. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. [online] Praha, 20.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 118–132. ISBN 978-80-245-2027-8. URL: http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-konference/cnb-2014/sbornik-2014-final.pdf.

SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří, SCHÖNFELD, Jaroslav, ARLTOVÁ, Markéta, KRABEC, Tomáš, LOUDA, Lee. Factors Linked to Insolvency Proceedings in Developed Countries. In: 6th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe [CD]. Tallinn, 15.06.2014 – 17.06.2014. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2014. 14 s. ISSN 2382-6797.

KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš, SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, ŠPIČKA, Jindřich, LORENC, Miroslav, PÚRY, František. Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům [online]. Praha, 20.05.2014. URL: http://kpe.fph.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference/insolvence-2014-hledani-cesty-k-vyssim-vynosum. Celostátní konference (Účastníků: 146, z toho zahraničních: 5).

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, ŠEVČÍK, Petr, PLAČEK, Jan. An attempt at creating insolvency statistics in the Czech Republic. A description of statistical results and an analysis of data gained. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Economics, Management and Development (EMD 2014). Interlaken, 27.09.2012 – 28.09.2012. Sofia : Europment, 2014, s. 62–68. Business and Economics Series 14. ISBN 978-1-61804-217-0. ISSN 2227-460X.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav. Insufficient utilisation of information technology in the state administration. The example of insolvency proceedings and the insolvency register in the Czech Republic. In: ROCHA, Alvaro, CORREIRA, Ana Maria, TAN, Felix B., STROETMANN, Karl A. (ed.). New Perspectives in Information Systems and Technologies [CD]. [online] Funchal, Madeira, 15.04.2014 – 18.04.2014. Heidelberg : Springer, 2014. 12 s. Advances in Intelligent Systems and Computing 275. ISBN 978-3-319-05950-1. ISSN 2194-5357. URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05951-8_1.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. Debt in Relation to the Standard of Living Enjoyed by the Population of Developed Countries. Prague economic papers [online], 2014, roč. 23, č. 1, s. 84–107. ISSN 1210-0455. URL: http://www.vse.cz/pep/abstrakt.php?IDcl=474.

2013

ARLTOVÁ, Markéta, SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Certain Economic Aspects of the Ageing Population. In: International Days of Statistics and Economics. [online] Prague, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 33–42. 1624 s. ISBN 978-80-86175-87-4. URL: http://msed.vse.cz/files/2013/20-Arltova-Marketa-paper.pdf.

KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš, SMRČKA, Luboš, aj. Insolvenční praxe v České republice. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7400-497-1. (Další autoři: HŘÍBAL, Daniel, KUPEC, Olga, POSPÍŠIL, Branislav, PÚRY, František, RAJL, Jiří, RICHTER, Jiří, SCHÖNFELD, Jaroslav, ŠVOMA, Jan).

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, MALÝ, Tomáš. Insolvenční řízení v České republice: skutečný výnos věřitelů je velmi nízký. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference Insolvence 2013-konec jedné etapy, začátek další? Praha, 18.04.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 89–102. ISBN 978-80-245-1927-2.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, SCHÖNFELD, Jaroslav. Příčiny neúspěšného prosazování sanačních postupů v insolvenční realitě. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 2, s. 188–208. ISSN 0032-3233.

SMRČKA, Luboš, MALÝ, Tomáš. Some Suggestions for Interpreting Statistical Data on Insolvency in the Czech Republic. In: JIRČÍKOVÁ, Eva, KNÁPKOVÁ, Adriana, PASTUSZKOVÁ, Eliška (ed.). Proceedings of the 6th International Scientific Conference: Finance and the performance of Firms in Science, Education and Practice [CD-ROM]. Zlín, 25.04.2013 – 26.04.2013. Zlín : Universita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013, s. 695–706. ISBN 978-80-7454-246-6.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, STROUHAL, Jiří. A Critique of International Statistics on Insolvency Proceedings Using the Czech Republic as an Example. In: ZAHARIM, Azami, RODRIGUES, Ricardo Gouveia (ed.). Recent Advances in Management, Marketing and Finances. Cambridge, MA, 30.01.2013 – 01.02.2013. Athény : WSEAS Press, 2013, s. 69–74. ISBN 978-1-61804-159-3.

SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří. Applying Czech Insolvency Law in Current Practice. La Pensee, 2013, roč. 75, č. 10, s. 215–226. ISSN 0031-4773.

SMRČKA, Luboš. The problems of the insolvency register in the Czech Republic from the perspective of information technology. In: ROCHA, Álvaro, CORREIA, Ana Maria, WILSON, Tom, STROETMANN (EDS.), Karl A. (ed.). Advances in Information Systems and Technologies [CD-ROM]. Olhao, 27.03.2013 – 30.03.2013. Heidelberg : Springer, 2013. 10 s. ISBN 978-3-642-36980-3.

SMRČKA, Luboš. Ovládnutí a převzetí firem. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2013. 151 s. ISBN 978-80-7400-442-1.

SMRČKA, Luboš. The Great Global Crisis and Family Finance (How to look after your property in a Word of catastrophe and ruin). 1. vyd. Ely, Cambridgeshire : Melrose Press Limited, 2013. 587 s. ISBN 978-1-907732-74-4.

ŘEDINOVÁ, Hana, SMRČKA, Luboš. The Development of Companies Directed from Low-Tax Regions. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 73, s. 1–2. ISSN 1573-966X.

2012

DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Ekonomika kultury. Efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 174 s. ISBN 978-80-245-1886-2. (Další autoři: SMRČKA, Luboš, RÖMEROVÁ HOMINDOVÁ, Eva, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, PERNICA, Petr).

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš. Důvody diskvalifikace sanačního principu v insolvenčním řízení. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení [CD-ROM]. Praha, 22.05.2012. Praha : Oeconomica, 2012, s. 64–75. ISBN 978-80-245-1868-8.

SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš. Kritika statistických údajů o podnikových insolvencích v podmínkách České republiky. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí [CD-ROM]. Praha, 26.10.2012. Praha : Oeconomica, 2012, s. 318–330. ISBN 978-80-245-1893-0.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. Effects of Agricultural Structure Change on Profit Development in the Field (Exemplified by the Czech Republic). In: EEESD཈ – Environment, Ecosystems and Sustainable Development [CD-ROM]. [online] Algarve, Faro, 02.05.2012 – 04.05.2012. Alghero : WSEAS Press, 2012, s. 284–290. ISBN 978-1-61804-088-6. ISSN 2227-4359. URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Algarve/EEESD/EEESD-45.pdf.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. Ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 1, s. 113–132. ISSN 0032-3233.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. Increasing Threat of a „Total Financial Crisis” in the Upcoming Years. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online], 2012, roč. 6, č. 1, s. 782–790. ISSN 1998-0140. URL: http://naun.org/multimedia/NAUN/m3as/17-766.pdf.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta. The „Úlice Syndrome”: A New Generation of Environmental Risks. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online], 2012, roč. 6, č. 1, s. 775–781. ISSN 1998-0140. URL: http://naun.org/multimedia/NAUN/m3as/17-748.pdf.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav, ŠEVČÍK, Petr. The possibilities of reforming Czech insolvency law. In: PAVELKOVÁ, Drahomíra, STROUHAL, Jiří, PASEKOVÁ, Marie (ed.). Advances in Finance & Accounting. Zlín, 20.09.2012 – 22.09.2012. Athény : WSEAS Press, 2012, s. 192–198. ISBN 978-1-61804-124-1.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav. Obstacles to the Development of Tourism in the Czech Republic. In: Conference proceedings of the 2dn Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference [CD-ROM]. Korfu, 31.05.2012 – 03.06.2012. Korfu : Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Greece, 2012. 9 s. ISBN 978-960-287-139-3.

SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří, SCHÖNFELD, Jaroslav. Reasoning Disqualification of Financial Rehabilitation: Current Practices in Insolvency Process. In: PANIAN, Zeljko (ed.). Recent Research in Business & Economics. Porto, 01.07.2012 – 03.07.2012. Athény : WSEAS Press, 2012, s. 89–94. ISBN 978-1-61804-102-9.

SMRČKA, Luboš, HÖNIG, Vladimír, HROMÁDKO, Jiří. Kde je budoucnost cukrovarnictví v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 5–6, s. 193–198. ISSN 1210-3306.

SMRČKA, Luboš. A study of the development of tourism in the Czech Republic – selected aspects. In: OGUNMOKUN, Gabriel, GABBAY, Rony, ROSE, Janelle (ed.). Conference proceedings 5th Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development. Budapešť, 16.07.2012 – 19.07.2012. Perth : Academy of World Business, Marketing and Management Development, 2012, s. 920–929. ISBN 978-0-9752272-4-4.

SMRČKA, Luboš. Cascading and Systematic Nature of the Financial Crisis. In: Recent Advances in Business Administration. Harvard, Cambridge, USA, 25.01.2012 – 27.01.2012. USA : WSEAS Press, 2012, s. 99–105. ISBN 978-1-61804-066-4. ISSN 1792-7331.

SMRČKA, Luboš. Chances of the business recovery principle in modern insolvency law. In: Proceedings of the 7th International Conference ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (AMIS 2012). Bukurešť, 13.06.2012 – 14.06.2012. Bukurešť : EDITURA ASE, 2012, s. 289–300. ISSN 2247-6245.

SMRČKA, Luboš. Filosofické aspekty vztahu insolvenčního a exekučního práva. Komorní listy, 2012, roč. 4, č. 1, s. 27–33. ISSN 1805-1081.

SMRČKA, Luboš. Nevládne vláda, ale blbá nálada. Hospodářské noviny, 2012, č. 186. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Risks of Stagflation in the European Economy in 2012 and 2013. In: LACINA, Lubor, ROZMAHEL, Petr, RUSEK, Antonin. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crises. Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2012, s. 37–56. 236 s. ISBN 978-80-87106-60-0.

SMRČKA, Luboš. The preservation of bankrupt business; experiences from the Czech Republic. In: Innovation for Sustainability – Is Your Responsibility 1th International Conference. Porto, 27.09.2012 – 28.09.2012. Porto : Faculty of Economics and Management, 2012, s. 34–35.

SMRČKA, Luboš. Velká energetická hra nekonečných rozměrů. Investujeme.cz [online], 2012. 1 s. ISSN 1802-5900. URL: http://www.investujeme.cz/velka-energeticka-hra-nekonecnych-rozmeru/.

REDINOVA, Hana, SMRČKA, Luboš. An Analysis of development of the number of companies managed from tax-favourable areas. In: Seventy-four International Atlantic Economic Conference. [online] Montréal, 04.10.2012 – 07.10.2012. Atlanta : IAES, 2012. 1 s. URL: http://iaes.confex.com/iaes/74am/webprogram/Paper8788.html.

2011

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, SMRČKA, Luboš, aj. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha : C.H.Beck, 2011. 450 s., 210 str. CD. ISBN 978-80-7400-008-9. (Další autoři: CUPALOVÁ, Marcela, HAŠEK, Roman, HRADIL, Dušan, KOCMÁNEK, Igor, KOTÝNKOVÁ, Magdalena, KUCHAŘ, Pavel, LANGHAMROVÁ, Jitka, NĚMEC, Otakar, NIGEROVÁ, Lenka, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PAVELKA, Tomáš, PETRÁŠKOVÁ, Vladimíra, PROROK, Vladimír, SAMKOVÁ, Libuše, ŠIKÝŘ, Martin, URBANEC, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva).

KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti? 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. 322 s. ISBN 978-80-7400-403-2. (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, TRUNEČEK, Jan, VLČEK, Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich).

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, SCHÖNFELD, Jaroslav. Ekonomická krize a vývoj cestovního ruchu v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, 2011, roč. 19, č. 5, s. 17–33. ISSN 0572-3043. ISSN 1804-2112 online.

SMRČKA, Luboš, ARLTOVÁ, Markéta, SCHÖNFELD, Jaroslav. Factual and Mathematical Analysis of Impacts of the Economic Crisis on Tourism in the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online], 2011, roč. 5, č. 6, s. 1118–1127. ISSN 1998-0140. URL: http://www.naun.org/journals/m3as/20-876.pdf.

SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav. Impact of the Global Economic Crisis on Tourism in the Czech Republic. In: Recent Research in Social Science, Digital Convergence, Manufacturing & Tourism. Lanzarote, 27.05.2011 – 29.05.2011. Lanzarote : WSEAS Press, 2011, s. 117–123. ISBN 978-1-61804-003-9.

SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar. Rizika stagflace v evropské ekonomice. In: Nové trendy – nové nápady 2011 [CD-ROM]. Znojmo, 24.11.2011 – 25.11.2011. Znojmo : SVŠE Znojmo, 2011, s. 310–322. ISBN 978-80-87314-20-3.

SMRČKA, Luboš. A change in the behaviour of households, new form of moral hazard. In: Managing Services in the Knowledge Economy 2011 – Proceedings. Vila Nova de Famalicao, 13.07.2011 – 15.07.2011. Vila Nova de Famalicao : CLEGI, 2011, s. 89–100. ISBN 978-989-640-103-0.

SMRČKA, Luboš. Beyond 2050: The New Economy Turning Old. In: Managing Services in the Knowledge Economy 2011 – Proceedings. Vila Nova de Famalicao, 13.07.2011 – 15.07.2011. Vila Nova de Famalicao : CLEGI, 2011, s. 27–38. ISBN 978-989-640-103-0.

SMRČKA, Luboš. Economic Harm of Promoting Photovoltaics. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online], 2011, roč. 5, č. 4, s. 813–821. ISSN 1998-0140. URL: http://www.naun.org/journals/m3as/20-600.pdf.

SMRČKA, Luboš. Government Indebtedness and Family Indebtedness as an Inseparable Twins in the Modern World. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011, roč. 5, č. 3, s. 480–489. ISSN 1998-0140.

SMRČKA, Luboš. Homo Environmentalis: New risk faced by the civilization. In: Mathematical Methods and Techniques in Engineering & Environmental Science. Catania, 03.11.2011 – 05.11.2011. Catania : WSEAS Press, 2011, s. 371–376. ISBN 978-1-61804-046-6.

SMRČKA, Luboš. OP Prostějov soudní systém: Po roce nový start. Investujeme.cz [online], 2011, č. 25.05. 2 s. ISSN 1802-5900. URL: http://www.investujeme.cz/clanky/op-prostejov-a-soudni-system-po-roce-novy-start/.

SMRČKA, Luboš. Photovoltaics in the Czech Republic – Example of a Distorted Market. In: Recent Researches in Energy & Environment. Cambridge, 22.02.2011 – 25.02.2011. Cambridge : WSEAS Press, 2011, s. 378–383. ISBN 978-960-474-274-5. ISSN 1792-8230.

SMRČKA, Luboš. Politici nám nezařídí spokojené stáří. Hospodářské noviny, 2011, č. 139. 1 s. ISSN 0026-8720.

SMRČKA, Luboš. Principles of financial crisis in the first two decades of the 21st century. In: Recent Research in Economics and Management Tranformation. Angers, 17.11.2011 – 19.11.2011. NAUN to USA : WSEAS Press, 2011, s. 67–72. ISBN 978-1-61804-053-4.

SMRČKA, Luboš. Protesty proti chamtivosti jsou iracionální. In: Koncept občanské společnosti. Nepřítel Svobodného občana? Praha, 06.12.2011. Praha : CEP-Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, s. 123–126. ISBN 978-80-87460-08-5.

SMRČKA, Luboš. Risk of Stagflation in the European Economy in 2012 and 2013. In: Proceedings of Abstracts of the International Conference Fiscal stabilization and monetary union: heritage of the past and future challenges [CD-ROM]. Brno, 24.11.2011 – 25.11.2011. Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2011. 2 s. ISBN 978-80-87106-47-1.

SMRČKA, Luboš. Specific Signs of the 2008-2011 Credit Crisis in the Czech Republic. In: Managing Services in the Knowledge Economy 2011 – Proceedings. Vila Nova De Farmalicao, 13.07.2011 – 15.07.2011. Vila Nova de Famalicao : CLEGI, 2011, s. 54–63. ISBN 978-989-640-103-0.

SMRČKA, Luboš. Stát je příšera hodná zkoumíní. Hospodářské noviny, 2011, roč. 55, č. 199. 1 s. ISSN 0322-7774.

SMRČKA, Luboš. The 2008 throught 2011 credit crisis in Czech Economy, and possible lessons to be learned. International journal of Engineering and Industrial Management, 2011, roč. 3, č. 3, s. 77–93. ISSN 1647-578X.

SMRČKA, Luboš. The relationship between indebtedness of the government, public sector and households in the Czech republic. In: Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Finance and the performance of forms in science, education, and practice” [CD-ROM]. Zlín, 28.04.2011. Zlín : Universita T.Bati, 2011, s. 433–447. ISBN 978-80-7454-020-2.

SMRČKA, Luboš. Umíráme. Avšak než vymřeme, vykopeme si hrob. Naše společnost, 2011, roč. 9, č. 1, s. 31–39. ISSN 1214-438X.

SMRČKA, Luboš. Změna v chování rodin, nová podoba morálního hazardu. In: KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Nová ekonomika, nové přístupy? [CD-ROM]. Praha, 21.10.2011. Praha : Oeconomica, 2011. 14 s. ISBN 978-80-245-1802-2.

2010

KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, NOVÝ, Ivan, SOUKUP, Jindřich, DVOŘÁČEK, Jiří, PERNICA, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, EISLER, Jan, NOVOTNÝ, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, KLEČKA, Jiří, NEČADOVÁ, Marta, VÁVROVÁ, Hana, SURYNEK, Alois, SMRČKA, Luboš, KRAUSE, Josef, HOROVÁ, Olga, SCHÖNFELD, Jaroslav, LORENC, Miroslav, TRUNEČEK, Jan, SYNEK, Miloslav, VLČEK, Radim, THEODOR, Michal, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, VYSKOČIL, Vlastimil Karel. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření [CD-ROM]. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 2010. 250 s.

KISLINGEROVÁ, Eva, SYNEK, Miloslav, aj. Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvacet let. Praha : Oeconomica, 2010. 172 s. ISBN 978-80-245-1745-2. (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČÁMSKÁ, Dagmar, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HEŘMAN, Jan, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KOTÁB, Jiří, KRAUSE, Josef, KRAUSEOVÁ, Jaruše, MAJDÚCHOVÁ, Helena, MAJTÁN, Štefan, MIKAN, Pavel, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MIKOVCOVÁ, Hana, NEUMAIEROVÁ, Inka, NOVOTNÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, VÁVROVÁ, Hana).

KOTOUČOVÁ, Jiřina, aj. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 1122 s. ISBN 978-80-7400-320-2. (Další autoři: KULKOVÁ, Radmila, ERBSOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Lenka, NOVOTNÝ, Vladimír, ROD, Jiří, SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Viktor, MORAVEC, Tomáš, HOSTINSKÝ, Jaroslav).

SMRČKA, Luboš. Family Indebtedness in the Czech Republic and New EU Member Countries. In: Marketing and Management Sciences. Proceedings of the International Conference on ICMMS 2008. Atény, 23.05.2008 – 25.05.2008. Velká Británie : World Scientific Publishing Co., 2010, s. 116–121. ISBN 978-1-84816-509-0.

SMRČKA, Luboš. Family indebtedness and Government Idebtedness as Siamese Twins in Modern World. In: Development, Energy, Environment, Economics. Puerto De La Cruz, Tenerife,, 30.11.2010 – 02.12.2010. Puerto De La Cruz : WSEAS Press, 2010, s. 112–117. ISBN 978-960-474-253-0.

SMRČKA, Luboš. Jenom stejně velká písmenka. Profit, 2010, č. 14. 1 s. ISSN 0862-9870.

SMRČKA, Luboš. Kauza OP Prostějov testuje insolvenční zákon. Hospodářské noviny, 2010, č. 84. 1 s. ISSN 0026-8720.

SMRČKA, Luboš. Každý den odvahu. Profit [online], 2010, č. 4, s. 17–18. ISSN 1212-3498. URL: http://www.profit.cz/clanek/2010-kazdy-den-odvahu.aspx.

SMRČKA, Luboš. Krach v Prostějově je krachem důvěry. Ekonom, 2010, č. 19. 1 s. ISSN 1210-0714.

SMRČKA, Luboš. Krize maloobchodních tržeb. Profit, 2010, č. 16. 1 s. ISSN 0021-5791.

SMRČKA, Luboš. Less Obvious Risks of High State Indebtedness. The Romanian Economic Journal, 2010, roč. 13, č. 37, s. 95–117. ISSN 1454-4296.

SMRČKA, Luboš. Less obviuos risk of right state indetedness. In: Conference Proceedings Risk and Opportunities on the Emerging Markets [CD-ROM]. Bukurešť, 18.06.2010. Bukurešť : EDIRURA ASE, 2010, s. 197–209. ISBN 978-606-505-350-2.

SMRČKA, Luboš. Likvidace OP Prostějov aneb jak se soudí v Česku. Investujeme.cz [online], 2010, č. 25.10. ISSN 1802-5900. URL: http://www.investujeme.cz/clanky/likvidace-op-prostejov-aneb-jak-se-soudi-v-cesku/.

SMRČKA, Luboš. Likvidace OP Prostějov aneb kdo stojí ve stínu. Investujeme.cz [online], 2010, č. 1.11. ISSN 1802-5900. URL: http://www.investujeme.cz/clanky/likvidace-op-prostejov-aneb-kdo-stoji-ve-stinu/.

SMRČKA, Luboš. Likvidace OP Prostějov aneb likvidace bankovní důvěry. Investujeme.cz [online], 2010, č. 21.10. ISSN 1802-5900. URL: http://www.investujeme.cz/clanky/likvidace-op-prostejov-aneb-likvidace-bankovni-duvery/.

SMRČKA, Luboš. Limity zaměstnanosti a obavy z krize. Profit, 2010, č. 10, s. 17–18. ISSN 1212-3498.

SMRČKA, Luboš. Obrana anonymních akcií. Hospodářské noviny, 2010, č. 39. 1 s. ISSN 0026-8720.

SMRČKA, Luboš. Pravda o eurodotacích. Euro, 2010, č. 39. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Problém s finanční osvětou z mírně politického úhlu. In: Finanční gramotnost jako prevence předlužení občana [CD-ROM]. Praha, 14.01.2010. Praha : VŠE, 2010, s. 1–17. ISBN 978-80-245-1633-2.

SMRČKA, Luboš. Prostá slova: Zemřel Jan Paukert. Profit, 2010, roč. 21, č. 6, s. 1–2. ISSN 1212-3498.

SMRČKA, Luboš. Rovná nebo progresivní? Je to jedno. Profit, 2010, roč. 21, č. 8, s. 1–2. ISSN 1212-3498.

SMRČKA, Luboš. Slavme konec dotovaných hypoték. Hospodářské noviny [online], 2010, č. 143. 1 s. ISSN 1213-7693. URL: http://hn.ihned.cz/c1-45216630-lubos-smrcka-slavme-konec-dotovanych-hypotek.

SMRČKA, Luboš. The Resource Principle in Czech Bankruptcy Law as It Exist Now and in the Future. In: Marketing and Management Sciences. Proceedings of the International Conference on ICMMS 2008. Atény, 23.05.2008 – 25.05.2008. Velká Británie : World Scientific Publishing Co., 2010, s. 121–127. ISBN 978-1-84816-509-0.

SMRČKA, Luboš. Viníci krize: bankéři, nebo politici? Hospodářské noviny [online], 2010, č. 184. 1 s. ISSN 1213-7693. URL: http://hn.ihned.cz/c1-46512140-vinici-krize-bankeri-nebo-politici.

SMRČKA, Luboš. Vítězství k ničemu. Profit, 2010, č. 4. 1 s. ISSN 1212-3498.

SMRČKA, Luboš. Zadlužení státu a dluh rodin jako související stránky ekonomické reality. In: KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací: Jak se zastavil a změnil svět [CD-ROM]. Praha, 15.10.2010. Praha : Oeconomica, 2010. 15 s. ISBN 978-80-245-1691-2.

SMRČKA, Luboš. Zrušení bonusů nezruší krize. Hospodářské noviny, 2010, č. 027. 1 s. ISSN 0026-8720.

SMRČKA, Luboš. Boj o nejdražší úspory na světě. Praha : CEP-Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. ISBN 978-80-86547-97-8. ISSN 1213-3299. Sborník textů.

SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: Ekonomická krize a krach optimismu. Praha : C.H.Beck, 2010. 538 s. ISBN 978-80-7400-199-4.

SMRČKA, Luboš. Úvěrová krize ve světle výnosnosti cizího kapitálu. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č. 2, s. 5–23. ISSN 1802-8470.

2009

KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, FOTR, Jiří, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KRAUSE, Josef, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků [CD-ROM]. 2.fáze empirického výzkumu. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, 2009. 244 s.

KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela, FOTR, Jiří. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků 1 [CD-ROM]. 1.fáze empirického šetření. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH, 2009. 250 s.

SMRČKA, Luboš. Banky se zatím brání. Ekonom, 2009, č. 2, s. 16–17. ISSN 1210-0714.

SMRČKA, Luboš. Finanční krizi roku 2008 vyvolaly (především) vládní zásahy. Ekonomika a management, 2009, roč. 3, č. 1, s. 52–63. ISSN 1802-8470.

SMRČKA, Luboš. Investice v troskách. Euro, 2009, č. 12, s. 88–89. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Jsme připraveni na bankroty. Hospodářské noviny, 2009, č. 39, s. 32–33. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Když se Češi smějí na pohřbu. Hospodářské noviny, 2009, č. 241. 1 s. ISSN 0026-8720.

SMRČKA, Luboš. Národohospodářská zákonitost. Euro, 2009, č. 40. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Potenciál vývoje počtu insolvenčních podání v české ekonomice. In: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy [CD-ROM]. Tatranská Javorina, 02.09.2009 – 05.09.2009. Praha : Oeconomica, 2009. 8 s. ISBN 978-80-245-1571-7.

SMRČKA, Luboš. Případ ORCO tak končí vizionáři. Hospodářské noviny, 2009, č. 63. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Skutečné problémy teprve přijdou. Hospodářské noviny, 2009, č. 160. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. State intervention as the trigger and accelerator of the global crisis which started in 2007. In: ICABR 2009 [CD-ROM]. Valletta, 21.09.2009 – 25.09.2009. Brno : Mendelova universita, 2009, s. 1308–1320. ISBN 978-80-7375-325-2.

SMRČKA, Luboš. V případu ORCO jde i o styl řízení firem. Hospodářské noviny, 2009, č. 130. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Vytunelování ORCA. Euro, 2009, č. 20, s. 92–93. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. How did the financial crisis of 2008 arise [CD-ROM]. 2009. 12 s. ISBN 978-606-505-163-8.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet. Co jsou povinné výdaje [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet. Jak správně hodnotit příjmy [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet. Nepřítel rodiny jsou drobné výdaje [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet. Proč je nutné si vést rodinný rozpočet [online]. Praha : Penize.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet. Při inventuře příjmů buďte absolutně upřímní [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 3 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet. Výdaje nezbytné, nutné a zbytné [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet: Co dělat s finančními přebytky [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 3 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet: Co je rodinné bohatství [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet: Jak stanovit cíle rodinného rozpočtu [online]. Praha : Penize.cz, 2009. 2 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet: Sedm rad pro rodinné ministry financí [online]. Praha : Peníze.cz, 2009. 3 s. ISSN 1213-2217. URL: http://www.penize.cz/clanky/autor/70003582-lubos-smrcka.

SMRČKA, Luboš. Úvěrový přízrak nevychází z bank. Hospodářské noviny, 2009, č. 209. 1 s. ISSN 0026-8720.

2008

KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 1056 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-595-7. (Další autoři: SMRČKA, Luboš, KULKOVÁ, Radmila, MÜLLEROVÁ, Lenka, NOVOTNÝ, Vladimír, ROD, jIří, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Josef).

SMRČKA, Luboš. Banky prodělají. Ale kolik to bude. Hospodářské noviny, 2008, č. 163. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Burzy. O ty jde až v poslední řadě. Hospodářské noviny, 2008, č. 185. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Buďme vděčni posilující koruně. Hospodářské noviny, 2008, č. 148. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Krize nekrize, Češi si dál půjčují. Hospodářské noviny, 2008, č. 229. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Krize zbavuje soudné soudnosti. Hospodářské noviny, 2008, č. 247. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Silná koruna brzdí obavy z inflace. Hospodářské noviny, 2008, č. 10. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Velká zestátňovací revoluce jde i po Praze. Hospodářské noviny, 2008, č. 193. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Zadlužení rodin – klíčové téma současnosti. Ekonomika a management [online], 2008, roč. 1, č. 1. 11 s. ISSN 1802-8470. URL: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-zadluzeni-rodin-klicove-tema-soucasnosti.html.

SMRČKA, Luboš. Zákon o insolvenci má očekávané potíže. In: KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací – Svět v pohybu [CD-ROM]. Praha, 17.10.2008. Praha : Oeconomica, 2008. 8 s. ISBN 978-80-245-1403-1.

SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet a společnost spotřeby. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 313 s. ISBN 978-80-86946-78-8.

SMRČKA, Luboš. Štvanice za dveřmi. Euro, 2008, č. 17. 1 s. ISSN 1212-3129.

2007

SMRČKA, Luboš. Fenomén roku 2007: zadlužení rodin. Euro, 2007, č. 6. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Hypoteční krize klepe na dveře. Hospodářské noviny, 2007, roč. LI, č. 152. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Kde budou hypotéky do roka a dne. Hospodářské noviny, 2007, č. 244. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Regulace nájemného a zadlužení rodin. Euro, 2007, č. 19. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Riskantní hra. Euro, 2007, č. 50. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Současnost a budoucnost sanačního principu v českém úpadkovém právu a v praxi. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha, 13.09.2007 – 14.09.2007. Praha : VŠE FPH, 2007. 11 s. ISBN 978-80-245-1207-5.

SMRČKA, Luboš. Sázím na pokles cen nemovitostí. Hospodářské noviny, 2007, č. 235. 1 s. ISSN 0862-9587.

SMRČKA, Luboš. Osobní a rodinné finance. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. 257 s. ISBN 978-80-86946-41-2.

2006

SMRČKA, Luboš. Finanční krachy rodin budou častější. Hospodářské noviny, 2006, č. 164. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Nové konkurzní právo ve starém prostředí. Euro, 2006, č. 17. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Pozice věřitele příští rok posílí. Hospodářské noviny, 2006, č. 93. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Předlužené rodiny potřebují šanci. Hospodářské noviny, 2006, č. 15. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Statisícům lidí hrozí bankrot. Mladá fronta Dnes, 2006, č. 3.1. 1 s. ISSN 1210-1168.

2005

SMRČKA, Luboš. Konkurzní zákon: dočkáme se změny. Hospodářské noviny, 2005, č. 148. 1 s. ISSN 1210-0714.

SMRČKA, Luboš. Nenápadná rána malým věřitelům. Právo, 2005, č. 7.2. 1 s. ISSN 1211-2119.

SMRČKA, Luboš. Příliš spokojení bankrotáři. Lidové noviny, 2005, č. 7.11. 1 s. ISSN 0962-5921.

SMRČKA, Luboš. Výhradně pro ostře nabité hochy. BMW revue, 2005, č. 1. 3 s. ISSN 1213-2497.

SMRČKA, Luboš. Změna může přinést i paskvil. Hospodářské noviny, 2005, č. 42. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Zákon o konkurzu aneb spěch opepřený chybami. Lidové noviny, 2005, č. 26.1. 1 s. ISSN 862-5921.

SMRČKA, Luboš. Čtyřiadvacátý pokus. Euro, 2005, č. 44. 1 s. ISSN 1212-3129.

2004

SMRČKA, Luboš. Nejjednodušší není správné. Hospodářské noviny, 2004, č. 46. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Sekuritizace není extrém. Euro, 2004, č. 4. 1 s. ISSN 1212-3129.

SMRČKA, Luboš. Zákon za to nemůže. Ekonom, 2004, č. 37. 1 s. ISSN 1210-0714.

2003

SMRČKA, Luboš. Blíží se krize a mýcení mýtů. Hospodářské noviny, 2003, č. 220. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Odvážný pochod dlužníků. Hospodářské noviny, 2003, č. 49. 1 s. ISSN 0862-9597.

SMRČKA, Luboš. Pohledávky v balících. Ekonom, 2003, č. 44. 1 s. ISSN 1210-0714.

2001

SMRČKA, Luboš. Antidaňový lexikon. 1.vyd. Praha : Verlag Dashöfer, 2001. 210 s. ISBN 80-902247-5-X. (Další autoři: VOHARČÍKOVÁ, Jaroslava, aj.).

#8250;
Latest publication
#8250; See more ...
#8250;
#8250;
Copyright © 2024 Luboš Smrčka – all right reserved | Accessibility Statement | Terms of Use | Site map
Created and designed by Pixel Design | CMS Pixel Admin | SEO and marketing
#8250;